www.dlvsld.org
serbia

SRB

english

ENG

              kongres Aktivnosti
Pocetna Istorijat o nama Strucna edukacija Saopstenja Informator Mediji o nama Linkovi za stomatologe Kontakt
 
 
 
 

ARHIVA

DRUGI SIMPOZIJUM
STOMATOLOGA VOJVODINE

Pod pokroviteljstvom
Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad
20. - 22. MAJ 2011. godine

 stomatološka sekcija DLV-SLD

Nazad u arhivu

Obaveštenje

DRUGI SIMPOZIJUM STOMATOLOGA VOJVODINE

         Sa međunarodnim učešćem
         Pod pokroviteljstvom Skupštine AP Vojvodine
         Novi Sad, 20, 21, 22 maj 2011. godine
Organizuje Stomatološka sekcija DLV SLD-a, UPZTS i USSI EDI.

Stručni deo Simpozijuma odvijaće se putem predavanja i poster prezentacija.

Tema Simpozijuma je :
MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U STOMATOLOGIJI

Karakter naučno-stručnog skupa je multidisciplinarni , a Simpozijum je objavljen u kalendaru medicinskih manifestacija ( SPITTA Verlag ). Učesnici dobijaju potvrde o učešću , prezentaciji radova,a rezimei odbranjenih radova, biće objavljeni u Zborniku rezimea. Predavanja (po pozivu i usmene prezentacije) su akreditovana sa 12 a učešće i poster prezentacije sa 9 bodova, za lekare, stomatologe, farmaceute, zubne tehničare, medicinske i stomatološke sestre. Broj akreditacije: B-133/10-II.

Prijava učešća za usmene i poster prezentacije(sa obaveznim sažecima) je do 20.04.2011. godine, na adresu Organizacionog odbora Simpozijuma:

 
prijava
program
Program
turistichka ponuda

STOMATOLOŠKA SEKCIJA DLV-SLD- za Drugi Kongres
21000 NOVI SAD
Vase Stajića  9

Е-mail: dlvsld@neobee.net

Obrazac prijave za prezentacije se može naći na sajtu: www.dlvsld.org.rs

Sve prijavljene radove obradiće Naučni komitet Simpozijuma, te će svaki autor do 01.05.2011. god. dobiti potvrdu o prihvatanju rada za prezentaciju.

Autori kojima se ne prihvati rad za usmenu prezentaciju , mogu taj rad prezentovati kao poster.
U prijavi je neophodno navesti pune adrese, brojeve telefona kao i e-mail adrese.
Pravo na odbranu postera, usmenu prezentaciju, štampanje sažetaka i dobijanje sertifikata, podrazumeva uplaćenu kotizaciju.

Kotizacija za učešće na Kongresu:

do 05.05.2011. godine

2 500 RSD sa PDV-om

 

posle 05.05.2011. god.

3 000 RSD sa PDV-om

Za studente je, uz  indeks, prisustvo predavanjima besplatno, stažeri i nezaposleni plaćaju polovinu kotizacije.

Uplata se vrši na račun kod Erste banke broj: 340-1861-70 , poziv na broj: broj Vaše licence,za Drugi simpozijum stomatologa Vojvodine, primalac Stomatološka sekcija DLVSLD-a. Kopija uplatnice se dostavlja na adresu Organizacionog odbora, a originalom se preuzima identifikaciona kartica i materijal na sam dan održavanja Simpozijuma.

O uplatama kotizacija konsultovati Vesnu Šaranović, tel: 021/ 521096, DLV SLD.

Sva dodatna obaveštenja su na sajtu: www.dlvsld.org.rs

   

Tel: 021/528-767
E-mail: dlvsld@neobee.net  
Faks:021/521-096

Predsednik Organizacionog odbora
dr Biljana Reba

 

 
 
 
 
  Web Design & SEO by Kardash & Sons