www.dlvsld.org
serbia

SRB

english

ENG

              kongres Aktivnosti
Pocetna Istorijat o nama Strucna edukacija Saopstenja Informator Mediji o nama Linkovi za stomatologe Kontakt
 
 
 
 

ARHIVA

DRUGI SIMPOZIJUM
STOMATOLOGA VOJVODINE

Pod pokroviteljstvom
Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad
20. - 22. MAJ 2011. godine

 stomatološka sekcija DLV-SLD

Nazad u arhivu

Program II Simpozijuma stomatologa Vojvodine 

20.maj 2011.godine /petak /

Program 10.00-13.00
Moderatori: Prof. dr  Bešir Ljušković , Doc.dr Ivan Tušek 

1. Prof.dr Vitomir Konstantinović „ Implantati u maksilofacijalnoj protetici  
2. Prof .dr Aleksandar Kiralj „Hirurško lečenje kondila mandibule“
3. Prof. dr  Bešir Ljušković ’’Uticaj parodontoloških bakterija na organizam’’
4. Prof .dr Slobodan Čupić,   „Specificnosti i ogranicenja ortodontske terapije kod odraslih”
5  Prof .dr Zorica Ajduković  „Protetski aspekti rešavanja krezubosti press keramičkim sistemima”
6. Doc.dr Živorad Nikolić  „Еstetski aspekti u korektvnoj hirurgiji lica i vilica “./samo petak/
----Media ogled d.o.o.,Hrvatska ,Quintessence International Publishing Group "Quintessence Publishing Vam predstavlja", promocija knjige 

 

Program 14.30- 18.30
Moderatori: Prof.dr Ljiljana Kesić,  Doc dr Živorad Nikolić 

prijava
program
Program
turistichka ponuda

1.  Ass.dr  Radmila Obradović   "Klinički i terapijski aspekti parodontopatije u dijabetesnih bolesnika"
2.  Prof.dr Jovanka Gašić  „Interakcija natrijum hipohlorita i hlorheksidin glukonata i njen uticaj na dentin korena zuba’’
3 . Prof.dr Ljiljana Kesić "Preventivne mere gingivoparodontalnih oboljenja"  
4.  Prof dr Dragan Dankuc ’’ Rinosinuzitis u kliničkoj praksi’’      
5.  dr Novak Vukoje  „Primena radiotalasa u hirurgiji glave i vrata“              
6.  Prof. dr Kornelija Djaković   „ Teške teme o lakim lekovima “
7.  Doc. dr Bojana Bokorov  „Коmplikacije u usnoj šupljini kao posledica primene 2D, konvencionalne radioterapije kao i 3D, konformalne radioterapije kod malignih oboljenja glave i vrata“
8.  Doc.dr Ivan Tušek  „ Socijalni aspekt karijesa u ranom detinjstvu„ 

21.maj 2011.godine  / subota /  
Svečano otvaranje Simpozijuma

Program 10:00-13:30
Moderatori:  Prof.dr Asen Džolev, Doc dr Ljiljana Stojanovic 

1.   dr Nina Marković,     BiH      "Metode i materijali za liječenje mliječnih zuba" 
2.   Dr sc. Stom. Boris Simončič ’’Parodontologija za stomatologa opšte prakse“
3.   dr Christian Berger,Nemačka    ’’Menangment of bone and soft tissue’’  
4.  dr Igor Ristić  ‘’Keramičke fasete-zašto,kada,kako’’
5.   dr Marc Bachmann,Švajcarska,’’Clinical excellence in modern direct restoration’’
6.   Sergiu Antonie     Rumunija/nije poslao temu/
----Miroslav Poznić, Zrenjanin’’Pravilno rukovanje medicinskim otpadom’’
---- MICODENTAL`
 Managing Direktor: Oliver Klein
Implant Direct Sybron Europe AG

Program 14:30- 19:00
Moderatori: Prof.dr Miloš Todosijević; mr sc.stom. Branislav Vidović

1. Prof.dr Vera Todorović „Мatične ćelije zuba, моlekularne i funkcionalne karakteristike-značaj u kliničkoj primeni’’
2. Prof.dr Asen Džolev,   „Infekcije maksilofacijalne regije i komplikacije“
3. dr Dušan Vasiljević,  “ Protetsko -implatološka rešenja u ekonomskoj krizi”
4. Prof. dr Dragan Krasić,     „Primena implantata u hirurgiji glave i vrata”
5. Dr med. Dimitrije E. Panfilov, prof.  IAAPS  "CLINIC OLYMP"  „ Labijalna estetika u opštoj estetici lica: evolucija, anatomija i hirurške konsekvence“
6. Doc .dr Rade Živković  „ Minimalno invazivnim tertmanima do estetskih rešenja“
7. Prof.dr Ljiljana Tihaček Šojić „Uticaj različitog dizajna implantata na distribuciju okluzalnog opterećenja”
8.  ass dr Aleksandra Lemić "Оptimalna protetska rehabilitacija skračenog zubnog niza  

 

22.maj 2011.godina /nedelja /

Program  9:30-14:00
Moderatori:  Prof. Dr Srećko Selaković, Doc.dr Milanko Đurić

1.Мila Simonović,   viši zubni tehničar ’’Timski rad u izradi protetskih radova’’
2. Prof.dr Zoran Aleksić „Parodontološki aspekti u savremenoj implantološkoj terapiji„
3. Prof. dr Mihajlo Gajić.: ’’Primena  Er:YAG  lasera u stomatologiji ’’  
4.  dr Željka Cabunac, dr Jovan Cabunac  ’’Savremeni pristup u rešavanju estetskih problema perioralne regije-fasete i   hijaluronske kiseline’’
5.  Doc. dr Danimir Jevremović,  „Kako restaurirati endodontski lečen zub”
6.  dr Nika Luminite “Bleaching of non-vital tooth”   
7.  Prof. dr Predrag Nikolić ,  „Еstetske bravice,prednosti i mane’’
8.  Doc. dr Željko Milosavljević„ Implantologija i ortodoncija 
9.   Dr sc.stom Budimir Mileusnić , ’’Ortodontsko lečenje odraslih’’


1300 Odbrana Postera
1400 /mala sala/
----dr Željka Cabunac,  Oktal farma-radionica /posebna kotizacija/
’’Pokazna Rastulane radionica-aplikacija hijaluronske kiseline u perioralnoj regiji’’ 

Zatvaranje II Simpozijuma stomatologa Vojvodine
Komercijalna predavanja,radionice:
20.05.2011.petak
1. Media ogled d.o.o.,Hrvatska ,Quintessence International Publishing Group
     "Quintessence Publishing Vam predstavlja",promocija knjige
21.05.2011.subota/velika sala/
1.Miroslav Poznić, Zrenjanin’’Pravilno rukovanje medicinskim otpadom’’
2.MICODENTAL`
 Managing Direktor: Oliver Klein
Implant Direct Sybron Europe AG

22.05.2011.nedelja      

dr Biljana Reba 

 

Program Program Program
Program  


Obaveštenja: e-mail:

bkardasevic@gmail.com

 

dlvsld@neobee.net

sajt:

www.dlvsld.ogr


Čekamo Vas

   

Novi Sad, februar, 2010. god

Organizacioni odbor Kongresa

   

Sekretar Organizacionog odbora
Prim.dr Branislav Kardašević
Tel: +381 62 / 244148, +381 21/ 421649
E-mail: bkardasevic@gmail.com

Predsednik Organizacionog odbora
Prim.dr Emilija Josić Rankov
E-mail: emilijajosicrankov@yahoo.co.uk

 
 
 
 
  Web Design & SEO by Kardash & Sons