www.dlvsld.org
serbia

SRB

english

ENG

              kongres Aktivnosti
Pocetna Istorijat o nama Strucna edukacija Saopstenja Informator Mediji o nama Linkovi za stomatologe Kontakt
 
11
 
22

Aktivnosti

PRVI SIMPOZIJUM
STOMATOLOGA VOJVODINE

Sa međunarodnim učešćem
Pod pokroviteljstvom Skupštine AP Vojvodine

Master centar, Novi Sad
   4. - 6. JUN 2009 godine

 stomatološka sekcija DLV-SLD


Prvo obaveštenje


PRVI SIMPOZIJUM STOMATOLOGA VOJVODINE


-Sa međunarodnim učešćem
-Pod pokroviteljstvom Skupštine AP Vojvodine
-Novi Sad, 4-6 juni 2009. godine
-Organizuje Stomatološka sekcija DLV-SLD-a.

Stručni deo Kongresa odvijaće se predavanjima predavača po pozivu, usmenih i poster prezentacija.
Tema Simpozijuma : „ MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U STOMATOLOGIJI „

Karakter naučno-stručnog skupa je multidisciplinarni a Simpozijum je objavljen u kalendaru medecinskih manifestacija ( SPITTA Verlag ). Učesnici dobijaju sertifikate za učešće (kontinuirana medecinska edukacija), prezentaciju radova, a sažetci odbranjenih radova biće štampani u Zbornik sažetaka.

Prijava učešća za usmene i poster prezentacije(sa obaveznim sažetcima) je do 30.04.2009. godine, na adresu Organizacionog odbora Kongresa:

 
prijava
Program
 

Smeštaj u Novom Sadu | Izlet

STOMATOLOŠKA SEKCIJA DLV-SLD
21000 NOVI SAD
Vase Stajića 9
Е-mail:
bkardasevic@gmail.com

   dlvsld@neobee.net

Obrazac prijave za prezentacije se može naći na sajtu: www.dlvsld.org
Sve prijavljene radove obradiće Naučni komitet Kongresa , te će svaki autor do 20.05.2009. god. dobiti potvrdu o prihvatanju rada za prezentaciju.
Autori kojima se ne prihvati rad za usmenu prezentaciju, mogu taj rad prezentovati kao poster.
U prijavi je neophodno navesti pune adrese, brojeve telefona kao i e-mail adrese.
Pravo na odbranu postera, usmenu prezentaciju, štampanje sažetka i dobijanje sertifikata, podrazumeva uplaćenu kotizaciju.

Kotizacija za učešće na Kongresu:
        - do 10.05.2009. godine            50 eura
        - posle 10.05.2008. god.           60 eura
         (euro - dinarska protivvrednost na dan uplate)

Za studente je, uz indeks, prisustvo predavanjima besplatno, a stažeri i nezaposleni stomatolozi, uz odgovarajuće potvrde, plaćaju polovinu kotizacije.
Za članove Stomatološke sekcije DLV SLD-а sa plaćenom članarinom do uplate kotizacije, ovaj iznos se umanjuje za 20%.
Uplata se vrši kod Erste banke broj: 340-1861-70 , za Prvi Kongres stomatologa Vojvodine, primalac stomatološka sekcija DLV SLD-a. Kopija uplatnice se dostavlja na adresu Organizacionog odbora, a originalom se preuzima identifikaciona kartica i materijal na sam dan održavanja Kongresa.
Obaveštenja o uplatama kotizacije tražiti od Vesne Šaranović, DLV SLD, 021/521096.
Sva dodatna obaveštenja naći će te na sajtu: www.dlvsld.org

   

Sekretar Organizacionog odbora
Prim.dr Branislav Kardašević
Tel: +381 62 / 244148, +381 21/ 421649
E-mail: bkardasevic@gmail.com

Predsednik Organizacionog odbora
Prim.dr Emilija Josić Rankov
E-mail: emilijajosicrankov@yahoo.co.uk

 

 
 
 
 
 
  Web Design & SEO by Kardash & Sons