www.dlvsld.org.yu
serbia

SRB

english

ENG

 
Pocetna Istorijat Aktivnosti Strucna edukacija Saopstenja Informator Mediji o nama Linkovi za stomatologe Kontakt
 
11
 
22

Aktivnosti

PRVI SIMPOZIJUM
STOMATOLOGA VOJVODINE

Sa međunarodnim učešćem
Pod pokroviteljstvom Skupštine AP Vojvodine

Master centar, Novi Sad
   4. - 6. JUN 2009 godine

 stomatološka sekcija DLV-SLD


Adresa Organizacionog Odbora Prvog Simpozijuma  stomatologa Vojvodine


Vase Stajica 9
21000 Novi Sad
Tel\ faks  00381 21 521096
e-mail  dlvsld@neobee.net
www.dlvsld.org


Predsednik OO:
Dr Emilija Josić-Rankov
Ivana Milutinovića 61/a
26300 Vršac
063/84 123 85
e-mail: emilijajosicrankov@yahoo.co.uk


Sekretar OO:
Prim dr Branislav Kardasevic
Ilije Ognjanovica 9
21000 Novi Sad
Tel  00381 21 421649
00 381 62 244 148
e-mail bkardasevic@gmail.com


Mesto odrzavanja Simpozijuma :  Kongresni centar Novosadskog Sajma
Tema Simpozijuma: „MULTIDISCIPLINARNOST U STOMATOLOGIJI„

 
prijava
Program
turistichka ponuda

03.06.2009.  Svečano otvaranje
09.00 – 18.00 sati – Dolazak i prijava ucesnika na deskovima u auli Kongresnog centra Novosadskog Sajma
12.00 sati – Svecano otvaranje Simpozijuma
13.00 sati -  Koktel

04 – 06. juni – naučno-stručni program
Prepodne :        09.00 – 12.30 sati
Poslepodne:     14.30 -  18.00 sati

Naucni program Kongresa ce se odvijati putem plenarnih zasedanja sa predavacima po pozivu, usmenih i poster prezentacija, i obuhvatice siroki spektar tema iz svih oblasti stomatologije.

Program
Napomena: trajanje izlaganja predavaca po pozivu je 20-25 minuta, a usmena prezentacija traje 15 minuta. Diskusija ce biti omogucena na kraju plenarnog zasedanja.
Postavka postera ce biti 3. i 4. juna  od 09 00 do 18 00 sati, a odbrane postera su predvidjene za 5. i 6. juni 2009.godine, od  13.00 – 14.00 sati. Vreme odbrane svakog postera  biće objavljeno u programu.

Za odbranu postera predvidjeno je 10-15 minuta po posteru.

 

  Predavaci po pozivu na I Simpozijumu stomatologa Vojvodine

1.   Mr sc. stom. Nina Marković, BiH
       Radiološka detekcija inicijalnih promjena na alveolarnoj
       kosti-prvi, okultni znaci parodontitisa kod mladih osoba

2.  Prof. dr Mirjana Ivanović, Beograd
       MINIMALNOINVAZIVNI TRETMANI U DEČJOJ STOMATOLOGIJI

3. Prof. dr Zoran Vuličević, Beograd
       Savremeni koncept u zbrinjavanju povreda zuba

4. Prof. dr Kosovka Obradović-Đuričić, Beograd
       Izbor keramičkog sistema u praksi

5. Prof. dr Miroslav Draganjac, Beograd
       Opšta pravila estetike

6. Doc. dr Zoran Lazić, Beograd
       Nedostatak jednog zuba

7. Prof. dr Dragan Krasić, Niš
       RACIONALNA PRIMENA ANTIBIOTIKA U HIRURGIJI
       FRONTO-ORBITO-ETMOIDALNE REGIJE

8.  Prof. dr Aleksandar Kiralj, Novi Sad
       3-D model u rešavanju deformiteta glave, lica i vilica

9.  Prof. dr Larisa Blažić, Novi Sad
       Stomatologija budućnosti - FS laser kao alternativa
       rotirajuĆim instrumentima

10. Prof. dr Branislav Karadžić, Beograd
       Dileme u endodontskoj terapiji hroničnih, apeksnih periodontita

11. Prim. dr Miodrag Stojković, Beograd
       MOGUĆNOSTI ORTODONTSKE REHABILITACIJE PACIJENATA SA
       SLOŽENIM MALOKLUZIJAMA

12. Doc. dr Milanko Đurić, Novi Sad
       Uloga parodontologije u multidisciplinarnom zbrinjavanju pacijenata

13. Prof. dr Ljiljana Janković, Beograd
       Ispitivanje uticaja terapije obolelog parodoncijuma na uspeh
       eradikacije gastrične helicobacter pylori infekcije

14. Doc. dr Snježana Čolić, Beograd
       Prezervacija i augmentacija alveolarnog grebena u sklopu
       preimplantološke pripreme

15. Mila Simonović, Wisil M Beograd
       Sistemi dvostrukih kruna

16. Zdenko Vižintin, Slovenija
       Najnovije primene lasera u stomatološkoj praksi

17.  Dr Sergiu Antonie, prof. dr Dorin Bratu, Rumunija
       Prosthodontics between orthodontics and implantology
       (Protetika između ortodoncije i implantologije)

18. Dr Nica Luminita
       The use of dental operating microscope in endodontics

19. Dr Dušan Vasiljević, Frideburg, Nemačka
       Da li je implantologija postala 3D(trodimenzionalna)? 

20. Prof.dr Irina Luckaja, Belorusija
       Теория и практика эстетической стоматологии
       (Teorija i praksa estetske stomatologije)

21. Prof. dr Ljiljana Kesić, Niš
       Virusne bolesti sluzokože usne duplje

22.  Mr sc stom. dr Branislav Vidović, Novi Sad
       Vođenje okluzije ekstrakcijom zuba

23. Hrvatska
24. Mađarska
25. Dr Berger
26. Crna Gora
27. Makedonija
28. Republika Srpska

 
 
 
 
 
  Web Design & SEO by Kardash & Sons